cennik Badania Psychotechniczne - Ewelina Włodarz-Zając Cennik

Cennik


 

Badanie psychologiczne operatorów (jedno stanowisko):
- wózków widłowych, żurawi, suwnic,
- sprzętu ciężkiego (np. koparek, dźwigów),
- innych urządzeń wymagających specjalistycznych badań psychologicznych

 

60,00 zł


 

Badanie psychologiczne osób pracujących na wysokości

60,00 zł


 

Badanie psychologiczne osób pracujących na stanowiskach górniczych

60,00 zł


 

Badanie psychologiczne operatorów obejmujące dwa lub więcej stanowisk

70,00 zł


 

Badanie psychologiczne osób kierujących samochodem kat. B w ramach obowiązków służbowych

70,00 zł


 

Badanie psychologiczne obejmujące badanie osoby pracującej na stanowisku operatora i kierującej samochodem kat. B w ramach obowiązków służbowych

80,00 zł


 

Badanie psychologiczne kierowców:

- osoba ubiegająca się o:

 • uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
 • przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami,
 • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;

- kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

 • kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
 • w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

- osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

- osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu;

- kandydat na instruktora i instruktor,

- kandydat na egzaminatora i egzaminator.

150,00 zł


 

Wydanie dodatkowego odpisu/kopii orzeczenia

10,00 zł


 

Inne usługi:
- porada psychologiczna
- doradztwo zawodowe
- szkolenia i warsztaty dla szkół, firm itd.

cena ustalana
indywidualnie


 

Diagnoza:
- osobowości
- inteligencji Wechsler
  dla dorosłych
  dla dzieci
- procesy poznawcze pamięć i uwaga
- neuropsychologiczna

 

70,00 zł

290,00 zł
270,00 zł
70,00 zł
70,00 zł


 

Przy badaniu większej ilości osób oferujemy zniżki i korzystne rabaty dla zakładów pracy!

Lokalizacja
 • Centrum Opieki Zdrowotnej Safmed
 • Sosnowiec, ul. Będzińska 41
Badania
 • Pon.-Pt. 9:00-16:00
 • wymagana wcześniejsza
  rejestracja telefoniczna
 • numer tel. 796 160 776
Zapraszamy
 • mgr Ewelina Włodarz-Zając